اگرچه نزدیکی به سال جدید مشتریان زیادی را به جمعخریداران خودرواضافه نکرده اما دلالان و واسطه های بازار سعی می کنند از معامله با همین اندک مشتریان نیز حداکثر سود را کسب کنند.

با این حال کارشناسان معتقدند که مصرف کنندگان می توانند در فروردین ماه سال آینده که رکود بازار تشدید می شود محصولات مورد نیاز خود را با قیمت های پایین تری خریداری کنند.

قیمت روز خودروهای پرتیراژ داخلی به شرح زیر است: