به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی خبر داد: این نوید را می‌دهم که امکان چاپ و انتشار اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی در سال ۹۲ وجود خواهد داشت.

مجید صنیعی با بیان این مطلب افزود: بعد از تولید انبوه این اسکناس نسبت به چاپ و انتشار اسکناس ۵۰۰ هزار ریالی اقدام می‌شود و به فاصله حدود ۲ سال معمولا چاپ اسکناس درشت‌تر انجام می‌شود.

سالانه حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس امحاء می‌شود

وی با بیان اینکه برای چاپ اسکناس هزینه‌ای در حدود ۶۸ تا ۷۰ تومان صرف می‌شود و اسکناس‌هایی که در سال جاری امحاء شد هر قطعه ۲۴ تا ۲۵ تومان هزینه داشت گفت: هر ساله حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون قطعه اسکناس امحاء می‌شود.

وی اظهار کرد: اسکناس‌های ۵ هزار و ۱۰ هزار تومانی را درسال گذشته چاپ کردیم و چاپ ایران چک های ۵۰ هزار تومانی را به صورت محدود داشتیم که این موضوع بر اساس قانونی بود که در بودجه سال ۹۱ مصوب شده بود و قرار بود ایران چک های ۵۰۰ هزار ریالی با سازو کار خودش ادامه پیدا کند.

مدیرکل سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی با بیان اینکه در بودجه سال ۹۲ هم به یک نوعی ادامه چاپ و انتشار آن با همان سازو کار گذشته و شاید با محدویت بیشتری ادامه دارد گفت: تولید اسکناس های درشت تر همیشه در بانک مرکزی مدنظر بوده یعنی ما اسکناس های درشت‌تر دیگری بالاتر از ۱۰ هزار تومان را در سالهای گذشته به بانک مرکزی پیشنهاد کردیم و بانک مرکزی بررسی های لازم خود را توسط اداره بررسی‌های اقتصادی پیرامون نیاز ما به اسکناس های فراتر از ۱۰۰ هزار ریالی اعلام کرد.

صنیعی ادامه داد: با توجه به اینکه ما در چارچوب اسکناس محدویت داریم و بلافاصله بعد از ۱۰ هزار تومان نمی‌شود مجوز اسکناس های ۵۰۰ هزارریالی یا ۱۰۰ هزار ریالی را گرفت بنابراین خواه ناخواه اسکناس ۲۰۰ هزار ریالی مطرح می‌شود و بعد از آن که انتشار اسکناس به حدی برسد که بتواند در ATM ها قرار گرفته و به تولید انبوه برسد اسکناس های ۵۰۰ هزار ریالی چاپ می‌شود.