معاون اول رئیس جمهور گفت: با افزایش قیمتها در ماههای گذشته قدرت خرید حقوق بگیران کشور نصف شده است.

محمدرضا رحیمی دیروز(چهارشنبه) در افتتاح طرح مشترک پایش بازار گفت: اصناف کشور باید برای رضایت خدا سود خود را کم کنند و شرایطی را فراهم آورند که اصناف در میان مردم به انصاف معروف شوند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: رئیس جمهور به سازمان هدفمندی یارانه ها دستور داده است تا ۵ میلیارد تومان برای تامین مالی بازرسان بازار اختصاص دهد.

به گفته رحیمی، بعد از گرانی های اخیر قدرت خرید حقوق بگیران نصف شده و در این میان البته اصناف نیز باید جانب انصاف را نگاه دارند، این در شرایطی است که امروز بنده فرستاده رئیس جمهور به سمت اصناف هستم که سفارش مردم را به اصناف داشته باشم.

به اعتقاد رحیمی، در ماجرای گران شدن پسته اصناف خطا نکردند بلکه دو تا سه نفر در بازار فتنه به وجود آوردند که این فتنه گری در مورد بازار خودرو هم تکرار شد.

معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: هم اکنون ۳ میلیون واحد صنفی و ۸ هزار و ۴۰۰ اتحادیه وجود دارد و این در شرایطی است که بازار از اولین روز تمدن بشری وجود داشته و بازاریان همواره محترم بوده اند.

به اعتقاد معاون اول رئیس جمهور، اگر در بازار پدیده ای پیش آید، نباید آن را به حساب کل بازار نوشت در حالی که کلیت بازار زیبا است و بازاریان در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همکاری بسیار مناسبی را با دولت و مردم داشته اند.