به گزارش ملت ایران به نقل از اقتصاد پرس، اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی در جلسه جدید شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و به بانک های مشمول فرصت داده شد تا پایان تیرماه سال ۹۳ وضعیت خود را با اساسنامه جدید تطبیق دهند.

یکهزار و یکصد و هفتادو سومین جلسه شورای پول و اعتبار روز گذشته برگزار شد. در این جلسه که به ریاست ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد، اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی با اصلاحات موردنظر اعضای شورا به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه نمونه پیشین شد.

همچنین منویات مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکیدات رئیس جمهور محترم در این خصوص در شورای پول و اعتبار مطرح و مقرر شد تمهیدات لازم به منظور عملیاتی نمودن آن در طراحی و اجرای سیاست های پولی و اعتباری مورد بررسی قرار گرفته و در جلسه آتی شورای پول و اعتبار ارائه شود.

به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، در این زمینه به بانک های مشمول فرصت داده شد حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۳ وضعیت خود را با اساسنامه جدید تطبیق دهند. این گزارش می افزاید: در این جلسه، موضوع تشکیل شرکت مدیریت دارایی و بدهی بانک ها مطرح شد.

اعضای شورا پس از استماع نظرات کارشناسان در این رابطه مقرر کردند به منظور اتخاذ تصمیم، گزارش کاملتر و جامع تری که در برگیرنده ابعاد مختلف موضوع و شاخص های مورد نظر اعضای شورا باشد، تهیه شده و در جلسات آتی شورا مطرح شود.

از سویی برنامه ریزی شد بانک مرکزی نسبت به تهیه گزارش جامعی در خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها اقدام نموده و نتایج آن را در جلسات آینده شورا مطرح نماید.