به گزارش اختصاصی ملت ایران مقامات عالیرتبه ی اتحادیه ی اروپا به طور موقت اقدام به وضع ضوابط جدید مالی نمودند که از آن جمله محدود کردن پاداش پرداختی به مدیران ارشد بانک ها می باشد لازم به ذکر است این امر برای اولین بار در تاریخ این اتحادیه صورت می گیرد.

طبق این موافقت نامه بناست حداکثر پاداش سالانه ی مدیران ارشد بانک های اروپایی معادل یک سال حقوق پایه آنها باشد و تنها در صورت تایید صریح سهامداران، قابل افزایش تا معادل دو سال حقوق است.

نتیجه ی این اقدام اتحادیه ی اروپا در آخرین ساعات چهارشنبه اعلام گردید. در ادامه، این مقررات باید بطور رسمی و تشریفاتی به تصویب وزیران نیز برسد.

پیش از این در جریان بررسی این مقررات، بریتانیا به عنوان میزبان و مرکز بزرگترین مراکز مالی اروپا با هرگونه محدودیت پاداش بانکداران مخالفت نمود و گفت که ممکن است چنین محدودیت هایی باعثشود " اشخاص با استعداد " مایل به فعالیت در مراکز مالی اروپایی نباشند.

بریتانا در تلاش بوده است تا دولت های ۲۷ کشور دیگر عضو اتحادیه را به پشتیبانی از موضع خود برای جلوگیری از تصویب ضوابط جدید یا دست کم، تعدیل آنها، وادارد. اما بعید است این ضوابط در اجلاس وزیران کشورهای عضو رد شود.

تاکنون بانکداران ارشد و بازرگانان مالی می توانستند از پاداش هایی به اندازه ی چندین برابر حقوق پایه ی خود بهره مند شوند. که در پی بحران مالی سال های اخیر و لزوم کمک دولت به شماری از بانک ها، با اعتراض گسترده مردم مواجه شد. برخی از معترضان گفته اند که اداره کنندگان بانک ها مسئول وقوع بحران مالی بوده و شرایط اقتصادی میلیون ها نفر را به مخاطره انداخته اند و دلیلی ندارد که به جای قبول مسئولیت اقدامات خود، همچنان پاداش های کلان دریافت کنند.

توافق اخیر حاصل بیش از۸ ساعت مذاکرات فشرده بین اعضای پارلمان اروپا، کمیسیون اروپایی و نمایندگان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه بوده است.