مبادله ۲۵۱میلیاد تومان سهام در بورس

سهامداران بورس تهران۳۹۷ سهم را به ارزش ۲۵۱ میلیارد تومان دادوستد کردند که از این میزان ۶۱میلیون و ۳۳۱هزار سهم بهمبادلات سهامبیمه ملت اختصاص یافت.

‌ ‌مبادله ۱۵میلیون سهم در تالار مجازی:

تا ساعت۱۴:۳۰ ۱۵میلیون و ۲۵۷هزار سهم به ارزش ۷۶هزار میلیون ریال در تالار مجازی بورس مورد دادوستد قرار گرفت. تالار مجازی بورس ایران سامانه‌ای اینترنتی است که معاملات بازار سهام را شبیه‌سازی‌ می‌کند.

معامله ۱۵ هزار تن وکیوم باتوم در بورس کالا

۱۵ هزار تن وکیوم باتوم در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت. در مبادلات روز گذشته و در تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، ۱۰ هزار تن وکیوم باتوم شرکت پالایش نفت اصفهان و ۵ هزار تن وکیوم باتوم شرکت پالایش نفت شیراز به فروش رسید.