به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، سید مجتبی شفیعی با اشاره به اینکه ستاد سوخت فعلاً برنامه‌ای برای تغییرسهمیهسوخت عادی(۶۰ لیتر ماهانه) ندارد، گفت: سال ۹۳ سهمیه عادی سوخت مانند گذشته بدون تغییر خواهد ماند.

رئیس ستاد سوخت ادامه داد: در راستای اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت سهمیه وقیمت بنزین آزادتغییر خواهد کرد که تصمیم‌گیری در خصوص میزان قیمت در اختیار هیئت دولت است.

وی افزود: در شرایط فعلی هنوز هیچ تصمصمی در خصوص بنزین ویژه نوروزی از سوی هیئت دولت اتخاذ نشده است اما اگر قرار بر وجود چنین سهمیه‌ای باشد قطعاً قبل از سال جدید این سهمیه به کارت‌های سوخت واریز می‌شود.