به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، داده‌های آماری اتحادیه طلای چین حکات از آن دارد که تولید طلای چین در سال گذشته میلادی به اندکی بیش از ۴۰۳ تن رسیده است که در مقایسه با میزان تولید طلا در سال ۲۰۱۱ چیزی حدود ۴۲ تن یا ۱۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

آمارهای منتشره نشان می‌دهند که تولید طلا در چین در سال گذشته میلادی به رکورد جدیدی افزایش یافته است و با این میزان تولید چین برای ششمین سال پی در پی جایگاه نخست جهان را به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شهرستان و شهر در چین به تولید طلا مشغول هستند و صنعت طلا در بیش از ۱۰۰ شهرستان و شهر چین تبدیل به صنعت عمده شده و از منابع مهم درآمد به حساب می‌آید.