رئیس مجلس شورای اسلامیدر شیرگاه مازندران به دولتپیشنهادداد تا برای حمایت تولید داخلی، برنج پرمحصول استان های شمالی درسبد کالاییدولت قرار گیرد.

علی لاریجانیدیروز در حاشیه شرکت در مراسم یادواره حماسه هفتم اسفند مردم شیرگاه در جمع خبرنگاران گفت: برنج های پرمحصول کشاورزان استان های شمالی اکنون در شالیکوبی ها و انبارها دپو شده است. دولت باید در این زمینه حمایت هایی به کشاورزان برنجکار شمال کشور صورت دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به دولت پیشنهاد می شود برای حمایت از تولید داخل، برنج پرمحصول داخلی دپو شده در شالیکوبی ها را در سبد کالایی مردم ایران قرار دهد.