ملت ایران: جدیدترین گزارش واحد اطلاعات اکونومیست حکایت از آن دارد که در سال جاری میزان ذخایر ایران به جز طلا به ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد.

واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه نوامبر ۲۰۱۲ خود با تاکید بر پیش‌بینی‌های قبلی میزان ذخایر ایران به جز طلا در سال گذشته را ۷۹ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار برآورد و پیش‌بینی کرد که این میزان با ۱۰ میلیارد دلار کاهش در سال جاری به ۶۹ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار برسد.

به اعتقاد اکونومیست در سال ۱۳۹۲ کاهش پنج میلیارد دلاری، ذخایر ایران به جز طلا را به ۶۴ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار خواهد رساند. بر اساس این گزارش در سال ۱۳۹۳ ذخایر به جز طلای کشور معادل ۶۳ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار خواهد بود که با تداوم روند نزولی در سال ۱۳۹۴ برای ذخایر به جز طلای ایران رقم ۶۲ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار ثبت خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیست سال ۱۳۹۵ سالی است که برای ذخایر به جز طلای ایران رقم ۶۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون دلار به ثبت خواهد رسید و این شاخص در سال ۹۶ به ۶۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار خواهد رسید.