بانک مرکزی با اعلام اینکه تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی صحت ندارد اعلام کرد: عطف به طرح مواردی در خصوص تغییر در نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی در برخی سایت های خبری، تغییر در نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نشده و شورا مصوبه ای جدید در این خصوص ندارد.
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: مصوبه قبلی شورا تحت عنوان در یکهزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ ۹۲.۰۸. ۲۱ و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحثو تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی در خصوص نرخ های سود پرداختند.
شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر نمود وضعیت کنونی نرخ های سود بانکی ادامه یابد، در تاریخ ۹۲.۰۸. ۲۱ از طریق تارگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به اطلاع عموم رسیده است.