بهراد مهرجو: این آمارها تایید می کنند هزینه تفریح خانوارهای شهرنشین در سال مورد بررسی ۱۸ درصد رشد داشته است. آمارهای سال بعدی بانک مرکزی هم خبر از کاهش بودجه تفریح و سرگرمی خانواده ها از ۲ و نیم درصد به ۲ درصد می دهد.
همچنین در دوره مورد بررسی هزینه مسکن خانوار ۲۵ درصد رشد داشته است. اطلاعاتی که بانک مرکزی یک ماه قبل منتشر کرد هم تایید می کرد ۳۳ درصد بودجه خانواده را هزینه مسکن پوشش می دهد. البته اطلاعات آماری نشان می دهد قیمت ملک در تهران و شهرهای بزرگ حداقل ۲۰ درصد کم شده است ولی به نظر می رسد همچنان بازار مسکن در رکود مطلق باشد. حسین عبده تبریزی مشاور وزیرراه و شهرسازی به تازگی طی گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا آماری ارائه داده که نشان می دهد، رکود بازار مسکن می تواند ادامه داشته باشد. به گفته او قیمت هر متر مربع زیر بنای مسکونی طی ۱۰ سال گذشته با بیش از ۱۰ برابر افزایش در خرید و فروش و بیش از هشت برابر افزایش در اجاره بها مواجه بود و در مجموع طی ۲۰ سال اخیر قیمت خرید و فروش خانه ۶۰ برابر و قیمت اجاره بها ۵۰ برابر شده است. او همچنین گفته است: «طبق آنچه این اقتصاددان در کتاب " مالی املاک و مستغلات " خود تحلیل کرده متوسط قیمت زمین شهری در اروپا ۲۰۰ تا ۴۰۰ یورو است و به ندرت می توان زمینی یافت که مالک آن بالاتر از ۵۰۰ یورو برای یک مترمربع زمین طلب کند؛ لذا حتی با قیمت های آزاد ارز، قیمت ۳۰۰ - ۴۰۰ یورو برای یک مترمربع زمین در شهر تهران از کجا آمده است؟ و فراتر از مقایسه بین المللی، اگر قیمت های جاری زمین شهری را ملاک قرار دهیم و فرض کنیم این قیمت ها صحیح است، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی ساخته شده توجیه پذیر به نظر نمی رسد.» در همین دوره زمانی که قیمت ملک روند صعودی را پیش گرفته است، میزان تراکم خانوار در واحدهای مسکونی نیز افزایش داشته است. تراکم خانوار از رقم ۱.۲۷ در سال ۵۵ به ۱.۰۶ در سال ۹۰ کاهش یافته است. در سال ۵۵ به ازای هر ۱۲۷ خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی وجود داشته در حالی که در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ۱۰۶ نفر خانوار ۱۰۰ واحد مسکونی موجود بوده است.
نکته قبل توجه در آمارهای بانک مرکزی به هزینه های تحصیل مربوط است. در این حوزه کمترین میزان رشد قیمت رخ داده و تنها ۵ درصد به هزینه ها افزوده شده است.
در همین دوره زمانی هزینه تفریح و رستوران برای خانواده ها ۲۶ درصد افزایش داشته است. این رشد هزینه ها به وضعیت بازار خوراک هم مربوط است. در این دوره هزینه خوراک خانوارها ۲۳ درصد بیشتر شده است. هزینه پوشاک هم رشد ۱۵ درصد را تجربه می کند. بازار پوشاک تنها یکسال پس از جمع آوری این اطلاعات دگرگون شد. به طوری که آمارهای گمرک تایید می کند میزان واردات ۸۶ درصد کاهش داشته است. هزینه لوازم و اثاثمورد استفاده در خانه هم در دوره مورد بررسی ۱۲ درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین هزینه بهداشت و درمان ۱۸ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر ۷۵ درصد هزینه های درمان توسط خانوارها و تنها ۲۵ درصد هزینه ها توسط شرکت های بیمه ای تامین می شود. وزارت بهداشت و درمان وعده داده که این روال در دولت یازدهم تغییر پیدا کند.
به نظر می رسد که سال مورد بررسی سخت ترین دوره رشد قیمت ها برای خانوارهای شهری بوده باشد. آمارهای بانک مرکزی مربوط به نیمه اول سال ۹۲ نشان می دهد، وضعیت بودجه خانوارها قدری بهبود پیدا کرده است. در دوره مورد بررسی بانک مرکزی بیشترین میزان رشد قیمت ها رخ داده است. در همین سال ها میزان کسری بودجه خانوار به بالاترین عدد و درآمد سرانه به کمترین میزان رسیده بود. براین اساس می توان بیان داشت سال ۱۳۹۰ سخت ترین دوره گرانی ها بود.