به گزارش ملت ایران به نقل از مهروزارت صنعت، معدن وتجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: مشمولان دریافت سبد کالا با اولویت افراد تحت پوششبهزیستیوکمیته امدادامام خمینی(ره) می توانند علاوه بر مراکز توزیع موجود به فروشگاه های زنجیره ای اتکا نیزمراجعه نمایند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد: مشمولان دریافت سبد کالا با اولویت افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) می توانند علاوه بر مراکز توزیع موجود به فروشگاه های زنجیره ای اتکا نیز مراجعه نمایند.

در این اطلاعیه آمده است:فروشگاه های زنجیره ایاتکا وابسته به نیروهای مسلح، تا پیش از این تنها مسئول ارائه سبد کالایی به افراد واجد شرایط در نیروهای مسلح بود، اما از این پس با اولویت ارائه سبد کالایی به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، کار توزیع سبد کالایی را انجام می دهد.