علی اشرف افخمی امروز در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی وداراییاز عملیاتی شدن خط اعتباری چین خبر داد و با اشاره به محدودیت های نظام بانکی در نقل و انتقال پول به دلیلتحریمها گفت: بخشی از منابع مالی ایران در برخی کشورها مثل چین نگهداری می شد، این در حالی است که با تفاهم بین دولتها امکان بازگشایی ال سی ها فراهم شد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اعلام اینکه طی ۴ تا ۵ ماهه گذشته این بانک ال سی طرح فولادی(فولاد سپید دشت) را گشایش اعتبار کرد، افزود: دو طرح فولادی قائنات و میانه نیز آماده افتتاح اعتبار است. در عین حال، ۴ طرح دیگر نیز تأمین مالی خواهد شد به طوری که در روزهای پایانی سال ۲۰۱۳ ال سی آنها به طرف چینی ابلاغ شد و ظرف یکی دو ماه آینده ال سی آن گشایش می یابد. در مجموع رقم خط اعتباری چینی هفت طرح فولادی مذکور ۱.۹ میلیارد یورو است.
وی با اشاره به اینکه ۴۵۰میلیون یورو برای پتروشیمی مسجد سلیمان ال سی طی یک ماه آینده گشایش می یابد، تصریح کرد: طی سال های ۹۰ و ۹۱ بیش از ۶ میلیارد دلار قرار داد با صندوق توسعه ملی منعقد کردیم و تاکنون از این رقم ۴.۴ میلیارد دلار عملیاتی شده و طی ۳-۴ ماه آینده نیز مابقی آن عملیاتی می شود.
افخمی از تأمین مالی ۲۶طرح بزرگ با سرمایه گذری ۶۰۰ میلیون یورویی با اشتغالزائی ۳ هزار نفری در بخش عمومی و خصوصی خبر داد و گفت: ۱۱۴طرح کوچک و متوسط با سرمایه گذاری ۲۵۰میلیارد تومانی در کشور انجام شده که حدود ۲۳۰۰ نفر اشتغالزائی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در ۱۰ماه گذشته بالغ بر ۷۸۰۰میلیارد تومان تسهیلات مصوب شده و از این مقدار ۳۲۰۰میلیارد تومان به مرحله انعقاد قرار داد رسیده و ۲۷۰۰میلیارد تومان نیز پرداختی صورت گرفته است. همچنین طی ۹ماهه سال جاری بیش از ۱.۳میلیارد دلار گشایش اعتبار برای پروژه های مختلف عملیاتی شده است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر تأمین مالی بر روی پروژه های بزرگ متمرکز شده است بر این اساس برنامه داریم که واحدهای کوچک و متوسط را تأمین مالی کنیم، گفت: در اوایل سال آینده اجرای این طرح به صورت یک مجموعه عملیاتی خواهد شد به طوری که ۸۰هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در داخل بانک تأمین مالی خواهند شد اما در نهایت یک بانک برای صنایع کوچک اختصاص خواهد یافت.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن نسبت به کوچک بودن سرمایه بانک های کشور به ویژه بانک های دولتی انتقاد کرد و با اشاره به اینکه سرمایه این بانک ۲ هزار و ۷۰ میلیارد تومان است، تصریح کرد: بر اساس ضوابط بانک مرکزی تأمین مالی پروژه های بزرگ به دلیل پائین بودن سرمایه امکانپذیر نیست.
وی با ذکر این مطلب که این بانک بدهکار دانه درشت ندارد، نسبت معوقات بانکی در بانک های دولتی را ۱۵ درصد و در این بانک را ۱۲ درصد اعلام کرد و افزود: این رقم به زودی به زیر ۱۰درصد خواهد رسید.