ملت ایران:دبیر خانه ستاد هدفمند سازی یارانه‌ها از واریز یارانه نقدی مرحله بیست و یکم، در شب گذشته(شنبه) به حساب سرپرستان خانوار خبر داده و اعلام کرده بود که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی از بامداد یکشنبه قابل برداشت خواهد بود.

بر این اساس یارانه نقدی ماه گذشته در تاریخ نوزدهم به حساب سرپرستان خانوارها واریز شد و از روز بیستم مهر ماه قابل برداشت بود.

اکنون ۷۴.۵ میلیون ایرانی یارانه نقدی مرحله اول را دریافت می‌کنند.

ایسنا