به گزارش ملت ایران به نقل از دنیای اقتصاد، علیرضا جعفری با تاکیدبر اینکه در ساخت وسازهای بافت فرسوده، متراژ آپارتما ن ها کوچک تر و مساحت مشاعاتساختمانهای مسکونی نیز کمتر است، تاکید می کند: در حال حاضر،قیمت فروشواحدهای مسکونی موجود در بافت فرسوده مناسب قدرت خرید طبقات کم درآمد و متوسط است. متن گفت وگو با وی رادر زیر بخوانید:

- سایت سازمان نوسازی شهر تهران ۲ روز پیش به نقل از شما اعلام کرد ۷۰درصد متقاضیان مسکن برای خرید خانه از بین مناطق مختلف شهر تهران، محدوده بافت فرسوده را برای سکونت انتخاب می کنند. از دیدگاه شما دلیل چنین رفتاری از سوی متقاضیان مسکن چیست؟

در بیان علت شکل گیری این مساله توجه به چند نکته مهم است: نخست آنکه میزان تراکم جمعیت در داخل بافت فرسوده بیش از سایر نقاط شهر تهران است. از طرفی همین امر باعثمی شود بخشی از متقاضیان خرید مسکن که در داخل بافت ساکن هستند از نظر اقتصادی، قدرت خرید پایین تری دارند و با توان اقتصادی پایین تری برای خرید خانه اقدام کنند. نکته سوم این است که به واسطه تسهیلات تشویقی موجود در بخش ساخت وساز در بافت فرسوده، میزان عرضه واحدهای نوساز دارای وام بیش از نقاط دیگر شهر است. ما نیز به عنوان متولیان سیاست گذاری نوسازی خانه های بافت فرسوده تلاش می کنیم با حفظ جمعیت درونی بافت هویت محلات بافت فرسوده را حفظ کنیم. به نظر می رسد با وجود کاهش توان اقتصادی خانوار ها برای خرید مسکن واحدهای نوسازی شده در این محدوده گزینه مناسب تری برای اقشار متوسط باشد.

- آیا تعداد واحدهای نوسازی شده در بافت فرسوده کفاف این حجم تقاضا را می دهد؟

مقایسه آمار صدور پروانه ساخت وساز در سطح شهر تهران نشان می دهد به دلیل وجود تسهیلات تشویقی در دو حوزه عوارض صدور پروانه و تراکم تشویقی در محدوده بافت فرسوده پایتخت تعداد پروانه های ساخت وساز صادر شده در این محدوده بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بیش از سایر نقاط تهران است.

- چرا این حجم متقاضی برای ساخت و خرید خانه به سمت بافت فرسوده مهاجرت کرده اند؟ مگر هزینه های ساخت وساز در بافت فرسوده تهران به طور میانگین چند درصد پایین تر از مناطق مرکزی و متوسط شهر است؟

نکته ای که در این بخش مهم است این است که هزینه تمام شده ساخت مسکن در نقاط مختلف شهر با توجه به نوع مصالح ساختمانی مختلفی که از آن استفاده می شود، متفاوت است. در داخل محدوده بافت فرسوده نیز چند عامل اثرگذار در استفاده از مصالح ساختمانی وجود دارد که سبب می شود هزینه ساخت نسبت به سایر نقاط تهران پایین تر تمام شود: اول اینکه چون در ساخت خانه های محدوده بافت فرسوده از طراحی های ساده استفاده می شود و در مراحل نازک کاری از طرفیت های لوکس برای طراحی استفاده نمی شود، هزینه مصالح مورد استفاده ارزان تر از سایر مناطق شهری تمام می شود. دوم اینکه متراژ پایین خانه ها و مشاعات کمتر در داخل بافت فرسوده نسبت به سایر محله های پایتخت باعثمی شود از سطح مفید سطح اشغال زمین ها استفاده بیشتری شود و سرجمع هزینه های تمام شده در متراژ پایین آید.

مورد سومی هم که سبب می شود هزینه ها در داخل بافت کاهش پیدا کند این است که ظرفیت هزینه های اجرایی کار معمولا به پیمانکاران محلی سپرده می شود و همین امر سبب می شود هزینه های جانبی و سربار اضافی پروژه حذف شود. این سه عامل مجموعه عواملی است که سبب می شود هزینه های ساخت و نهایتا قیمت فروش خانه کاهش پیدا کند و با توان و قدرت خرید متقاضیان هماهنگ شود.

- دولت اخیرا اعلام کرده است تصمیم دارد وام ساخت محدوده بافت فرسوده را از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان افزایش دهد. پیش بینی می کنید این رقم وام توسط بانک مرکزی به تصویب برسد؟ و در صورت تصویب قابل پرداخت است؟

در هر صورت دولت در حوزه حمایت از بافت فرسوده ماموریت دارد و در صورتی که این وام محقق شود، به نظر می رسد تحول خوبی در عرصه نوسازی بافت فرسوده به وجود خواهد آمد. البته این نکته اهمیت دارد که در صورت موافقت بانک مرکزی برای تامین اعتبار، پروسه تصویب تا ابلاغ و اجرایی شدن به مقداری همت و مساعدت نیاز دارد تا در حوزه تسهیلات بافت فرسوده عملیاتی شود.