شماره نام ارز قیمت بازار
۱ دلار - بازار ۰
۲ پوند - بازارتهران ۴۹۰،۰۰۰
۳ یورو - بازارتهران ۰
۴ یورو به پوند . ۸۲۹۶
۵ ین به دلار . ۰۰۹۸
۶ یورو به دلار . ۳۵۲۳
۷ پوند به دلار . ۶۳۰۱
۸ دلار - ملی ۱۲۲۶۰
۹ یورو - ملی ۱۵۱۱۰
۱۰ پوند - ملی ۱۹۲۹۷
۱۱ درهم امارات ۸۰۵۰
۱۲ نفت ۹۷.۶
شماره نام ارز قیمت بازار
۱ اونس طلا(دلار) ۱۲۵۸.۵
۲ طلا بازار تهران ۳۸۹۵۰۰۰
۳ سکه طرح قدیم ۸۷۷۵۰۰۰
۴ سکه طرح جدید ۸۷۷۵۰۰۰
۵ نیم سکه ۴۴۲۰۰۰۰
۶ ربع سکه ۲۶۲۰۰۰۰
۷ سکه گرمی ۱۷۱۰۰۰۰
۸ گرم ۱۸ عیار ۸۹۹۱۶۴
۹ گرم ۲۴ عیار ۱۱۹۸۵۸۶
۱۰ نقره(دلار) ۲۰.۰۴
۱۱ پلاتینیوم(دلار) ۱۳۸۶
۱۲ پالادیوم(دلار) ۷۰۸