حواله پژو ۴۰۵ با یورو۴ این روزها با قیمت ۲۶.۵۰۰. ۰۰۰ تومان به فروش می رسد.

به گزارش ملت ایران،خودروهای حوالهای معمولا با تاخیر به دست خریداران می رسند و از این رو باقیمتکمتری نسبت به خودروی صفر فروخته می شوند.


مدل خودرو

زمان تحویل

توضیحات

قیمت

شماره تماس

پژو ۲۰۶

۳۰ روزه

تیپ ۵ - سنسورعقب - ایبگ

۳۴.۶۰۰. ۰۰

۰۹۱۲۷۳۶۲۵۵۴

تیبا ۲

اسفند

- - -

۱۴.۷۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۶۸۳۹۷۶۷۵

پژو ۲۰۶

- - -

فوری فروشی

۳۴.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۳۹۴۲۴۳۴

پراید ۱۱۱SE

اسفند

فقط مصرف کننده

۱۷.۷۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۸۱۱۰۵۹۴۹

پژو۴۰۵

۳۰ روزه

یورو۴

۲۶.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۳۲۱۲۴۹۰

پژو۴۰۵

۳۰ روزه

یورو۴

۲۶.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۵۰۴۴۵۹۷

پارس سال

۳۰ روزه

یورو۴

۳۲.۶۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۴۱۹۰۰۵۱

پارس سال

۳۰ روزه

یورو۴

۳۲.۸۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۵۰۴۴۵۹۷