کلیاتلایحهبودجه با رای موافق نمایندگان تصویب شد.نمایندگان مجلسدر جلسه علنی نوبت عصر چهارشنبه بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفانکلیات لایحهبودجه و همچنین اظهارات نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به کلیات لایحه بودجه سال ۹۳ رای مثبت دادند.

بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۳ از ابتدای صبح امروز در صحن علنی مجلس آغاز شد که از دو جلسه نوبت صبح و بعداظهر ۱۰ موافق و ۱۰ مخالف به بیان توضیحات خود پرداختند.

ایرج ندیمی، اسماعیلی جلیلی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، هادی شوشتری، محمدباقر شریعتی، شاهین محمدصادقی، رمضان شجاعی کیاسری و منصور آرامی، محمد اسماعیل‌نیا و سلیمان عباسی به عنوان موافقان و شهروز افخمی، ‌کمال علیپور، شکرخدا موسوی، مصطفی افضلی‌فرد، مهرداد لاهوتی، ‌ علیرضا سلیمی، ‌ حمید رسایی، احمد توکلی، نوذر شفیفی و چاردولی به عنوان مخالفان کلیات لایحه بودجه به ایراد سخن پرداختند.

بعد از سخنرانی موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه محمدباقر نوبخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به بیان توضیحاتی در مورد لایحه بودجه پرداخت و سپس مصباحی مقدم رییس کمیسیون تلفیق نیز در وقت باقیمانده از مصوبات کمیسیون تلفیق دفاع کرد.

بعد از این اظهارات کلیات لایحه بودجه به راینمایندگانگذاشته شد که با ۱۳۰ رای موافق، ۵۹ مخالف، ‌۱۰ ممتنع از مجموع۲۰۹نماینده حاضر در جلسه نمایندگان به کلیات رای مثبت دادند.