ملت ایران:همزمان با آغاز کاهش قیمت دلار و سایر ارزهای رایج در بازار تهران، ارزش ریال سعودی در برابر ریال ایران هم در مکه مکرمه و مدینه منوره کاهش یافته است.
هفته گذشته ارزش هر یک ریال عربستان سعودی به حدود ۱۱۰۰ تومان ایران رسیده بود اما در نهایت از روز گذشته پنج شنبه ۲۰ مهر ماه به طور چشمگیری ارزش ریال سعودی در برابر ریال ایران کاهش یافته است.
پیگیری‌ها از وضعیت مبادله ریال سعودی و ریال ایرانی در بازار صرافان مدینه نشان می دهد که هم اکنون به ازای هر ۷۰۰ تومان ایرانی یک ریال سعودی به زائران ایرانی پرداخت می شود.
به عبارت دیگر، در حالی هفته گذشته به ازای هر ۵۰ هزار تومان صرافان ۴۵ ریال سعودی مبادله می کردند اما از روز گذشته به ازای هر ۵۰ هزار تومان ایران حدود ۶۰ ریال سعودی توسط صرافان مدینه پرداخت می شود.
در مجموع با کاهش چند صد تومانی دلار و یورو در بازار ارز تهران، شوک روانی سقوط بهای این دو ارز رایج هم به بازار صرافان مدینه منوره هم رسیده است که البته این موضوع منجر به افزایش قدرت خرید زائران ایرانی سرزمین وحی شده است.
نکته قابل توجه دیگر آن است که پس از چند روز بار دیگر دست فروشان، فروشگاه‌ها و برخی از مراکز خرید فروش کالا و اجناس با تومان ایرانی را از سر گرفته اند.

منبع: مهر