چگونه پول کمتری را برای خرید صرف کنیم؟

خاصیت خریدبا کارت های اعتباری و خرید های اینترنتی این است که بدون توجه به قیمت و مهم تر از آن اهمیت نیاز به آن کالا مغلوب ظاهر و تبلیغات می شوید و دست آخر به جای خرید کردن درست کارت اعتباری شما خالی شده است. پس برای خرید اینترنتی به سراغ همان کالایی بروید که به آن نیاز دارید.

روزگارنو