به گزارشملت ایرانبه نقل از مهر یارانه مرحله بیستم(مهرماه) تا پایان هفته - به احتمال زیاد امشب - به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.
یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر تا پایان هفته به احتمال زیاد امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز و سپس قابل برداشت می‌شود.
بیش از ۷۴ میلیون ایرانی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی - فاز اول هدفمندی یارانه‌ها - را دریافت می‌کنند.
یارانه نقدی تا مردادماه هر ماه بامداد هجدهمین روز به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شد اما این تاریخ در شهریورماه به بیستمین روز موکول شد.