به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلاین، این جدول تصویری دقیق از وضعیت بازار مسکن نمایش می دهد. برخی محاسبات که براساس اطلاعات بانک مرکزی انجام شده نشان می دهد یک خانواده چهار نفره برای خرید خانه ۵۰ متری در تهران حداقل باید ۱۳ سال تمامی دریافتی خود را پس انداز کند. این جدول تصویری دقیق از وضعیت بازار مسکن نمایش می دهد. برخی محاسبات که براساس اطلاعات بانک مرکزی انجام شده نشان می دهد یک خانواده چهار نفره برای خرید خانه ۵۰ متری در تهران حداقل باید ۱۳ سال تمامی دریافتی خود را پس انداز کند.

موضوع

شرح

میزان کاهش معاملات مسکن

آخرین آمارهای سامانه ثبت معاملات مسکن تایید می کند تعداد معاملات خرید و فروش ۴۱ درصد کاهش داشته است.

تعداد معاملات مسکن در دی ماه سال جاری چقدر بود؟

۱۳۴ هزار معامله مسکن انجام شده که نسبت به دی ماه سال گذشته بیش از ۶۱ هزار مورد کاهش یافته است.

تعداد افرادی که خانه خریدند؟

در دی ماه تنها ۸۳ هزار مورد معامله خرید مسکن ثبت شده است.

قدرت خرید وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن چقدر است؟

محاسبات نشان می دهد این وام ها تنها قدرت خرید ۱۰ درصدی دارند.

تعداد اوراق حق تقدم فروخته شده چقدر است؟

تا میانه هفته گذشته ۸۶ هزر مورد اوراق حق تقدیم برای دریافت وام مسکن فروخته شده بود.

قیمت مسکن در قیاس با ابتدای دهه ۸۰ چقدر زیاد شده است؟

قیمت خرید و اجاره مسکن در قیاس با مدت ذکر شده حداقل ۱۰ برابر شده است.

مسکن چند درصد از هزینه خانوار را تشکیل می دهد؟

محاسبات بانک مرکزی تایید می کند هزینه مسکن در سبد خانوار ۳۳ درصد است.

قیمت فروش تراکم در تهران

قیمت فروش تراکم در تهران ۲۴ درصد افزایش یافته و برهمین اساس پیش بینی می شود قیمت نهایی ملک در تهران افزایش یابد.

میزان کاهش قیمت مسکن طی سه ماه گذشته

براساس گفته های رئیس اتحادیه مشاوران املاک قیمت ها حداقل ۲۰ درصد کاهش داشته است

حق مسکن کارگران چقدر است؟

با رشد ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به ۲۰ هزار تومان رسیده است.

میزان پس انداز برای خرید خانه چقدر است؟

کل درآمد سالیانه یک خانواده ۴ نفره در سال گذشته ۱۳ میلیون تومان بوده است که البته این عدد ۲ میلیون تومان کسری بودجه برای خانواده را به همراه دارد. بنابراین یک خانواده چهار نفره برای خرید خانه متوسط ۵۰ متری به قیمت ۱۷۰ میلیون در تهران باید ۱۳ سال تمام حقوقش را پس انداز کند.

جمع بندی

با توجه به اینکه هر خانواده ایرانی به طور متوسط سالیانه ۵۰۰ هزار تومان از دارایی های خود را برای تامین مالی به فروش می رساند و سالیانه ۲ میلیون تومان کسری بودجه دارد، عملا بدون دسترسی به پس انداز بدون کار امکان خرید خانه برای افرادی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند وجود ندارد.