به گزارش ملت ایران به نقل از بازار خبر، کانون صرافان امروز طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در برهه کنونی، صرافان افسران خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است متأسفانه اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قصد دارند تحرکات روز چهارشنبه در بازار تهران را به صنف صرافان منتسب کنند؛ لذا از تمامی همکاران می‌خواهیم امروز پنج شنبه با حضور در واحد‌های صرافی خود و ارائه خدمات، نشان دهند همواره و هچون گذشته در کنار مردم خواهند بود.