مشاور انجمن صنایع لبنی ایران گفت: درخواست ما از دولت این است تا حباب قیمت شیرخام گرفته شده و شیر با همان قیمت ۹۳۰ تومان مصوب وارد کارخانجات شود.
به گزارش ملت ایران به نقل از خبرنگار مهر، حسین چمنی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان در صنایع شیر پگاه گرگان گفت: درحال حاضر مردم تثبیت قیمت شیر را خواهان هستند والان این مبنایی که دولت کارشناسی کرده است وقیمت ۹۳۰ تومان را در نظر گرفته است برای دامدار ۱۷ درصد سود درنظر گرفته وبرای کارخانجات لبنی هم حدود سه درصد سود دیده شده است.

وی تصریح کرد: اما شیر خام هنوز با قیمت بالای ۹۳۰ تومان عرضه می شود و باید دولت برای شکستن این حباب قیمت به وارد کردن علوفه همچنان مبادرت کند و درادامه هم واردات شیر خشک را آزاد کند تا بتواند این آزاد شدن تاثیر خود را برروی کاهش قیمت شیر داشته باشد که تاکنون به گفته دولت که این واردات را آزاد کرده است اما هنوز تاثیرگذاری دراین زمینه مشاهده نشده است.

چمنی افزود: لبنیات رقابتی ترین صنعت کشور است و بیش از ۹۰۰ برند دراین صنعت فعال هستند که برای برون رفت از مشکلات صنعت شیر باید دولت از صنعت شیر خارج شود و اجازه دهد این صنعت خود مشکلاتش را حل کند.

سخنگوی صنایع شیر ایران درادامه با بیان اینکه تسهیلات باید به این صنعت تعلق گیرد تا صنایع لبنی همچنان دررقابت هم باقی بمانند گفت: در نهایت دولت باید به این جمع بندی برسد که صنعت شیر صنعت بالقوه ای است که باید بالفعل شود وخود مشکلاتش را حل کند.