محمد مهدی کربلایی مدیرعامل سازمان اتکاء با اشاره بر ظرفیت بیش از ۴۰۰فروشگاه زنجیره ایدر سراسر کشور این تصمیم سازمان را در راستای افزایش سطح معیشت جامعه دانست و تاکید کرد: براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری این سازمان در تلاش است تا با کاهش قیمت کالاهای خود سهم بسزایی در کاهش تورم در جامعه ایفا کند.
به گفته وی، یکی از اولویت های دولت یازدهم نیزکاهش تورمو افزایش قدرت خرید مردم است وسازمان اتکا تلاش دارد با کاهش قیمت ها بالاخص در بخش کالاهای اساسی در این راه دولت را همراهی کند.
مدیرعامل سازمان اتکا رویکرد این سازمان را ارتقاء کیفیت خدمات وافزایش محدوده فعالیت اعلام کرد و افزود: ما به دنبال رضایت مندی عموم مردم در جهت دریافت خدمات هستیم و در این راستا در تلاشیم تا کالای با کیفیت راباروش های کیفی در فروشگاه های زنجیره ای اتکا توزیع کنیم.
محمد مهدی کربلایی تاکید کرد: خرید از فروشگاه های زنجیره ای اتکابرای عموم آزاد است.