براین اساس تولیدفولادخامایراناز ۱۴.۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ به ۱۵.۴ میلیون تن در سال ۲۰۱۳ رسید و به این ترتیب ایران در سال قبل رشد ۶.۶ درصدی تولید فولاد را تجربه کرد.
ایران در منطقه خاورمیانه رتبه دوم و در قاره آسیا نیز رتبه هفتم(با احتساب ترکیه به عنوان کشوری آسیایی) را از نظر میزان تولید فولاد خام به خود اختصاص داد.
مجموع تولید جهانی فولاد خام در سال گذشته میلادی با رشد ۳.۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۲ بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۷ میلیون تن شد. چین نیز با تولید ۷۷۹ میلیون تن فولاد خام با اختلاف بسیار زیاد نسبت به سایر کشورها بار دیگر عنوان بزرگترین فولادساز جهان را به خود اختصاص داد.