ملت ایران:این روزها قیمت لکسوس LS۴۶۰، به ۳۰۰ میلیون تومان نزدیک می شود.

در حال حاضر یکدستگاه لکسوس LS۴۶۰ حدود ۲۸۴ میلیون تومان در نمایندگی ها بفروش می رسد.

پرادو ۴ در و پرادو دو در نیز هر کدام به ترتیب ۱۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۱۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می شوند.

لکسوسR۳۵۰ نیز در حال حاضر در نمایندگی های فروش به نرخ ۱۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بفروش می رسد.

در عین حال شما می توانید هیوندایی آی ایکس ۵۵، را ۹۷ میلیون تومان خریداری کنید.

قیمت به تومان

خبرآنلاین