واحد مرکزی خبر: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ از افزایش ۴۰۰ هزار واحدی مسکن به تعداد خانوارهای ایرانی در ۶۰ سال اخیر خبر داد.

علی نیکزاد گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۰، تعداد ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار در کشور وجود داشته است و همین سرشماری نشان می‌دهد تعداد واحد‌های مسکونی به ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار باب رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: افزایش تعداد واحد‌های مسکونی به تعداد خانوارها در ۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. البته این آمار بدین معنا نیست که هر خانواده یک واحد مسکونی دارد.

وی با بیان اینکه یک میلیون و ۶۶۶ هزار باب واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد، گفت: از این تعداد، ۳۷۲ هزار واحد در تهران است که باید باید برای این واحدهای خالی از سکنه در دولت و مجلس شورای اسلامی، چاره ای اندیشیده شود.