به گزارش ملت ایران به نقل از مشرق، برنامه امشب پایش با موضوع راهکارهای دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها با حضور محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور آغاز شد.

بنابراین گزارش، مخاطبان در نظر سنجی مطرح شده در برنامه نیز می توانند پاسخ دهند؛ در این نظرح سنجی مردم باید به یک گزینه به عنوان بله یا خیر به این سوال پاسخ دهند.

سوال نظرسنجی این هفته پایش با این عنوان مطرح شده است: آیا موافقید یارانه خانواده های ثروتمند حذف و به جای آن، دارو و درمان برای همه رایگان شود؟

محمد باقر نوبخت معاون توسعه مدیریت رئیس جمهور در ابتدای برنامه درباره وضعیت فعلی هدفمندی یارانه ها تاکید کرد که تداوم اجرای هدفمندی یارانه ها با رویه فعلی امکان پذیر نیست.