در حالی که طلای جهانی ۲.۸۵ افزایش قیمت داشته و مجددا به ۱.۵۸۲ دلار رسید، قیمت سکه آتی در بورس کالا بیش از ۲ درصد افت قیمت داشته و نزولی شد و از رشد حبابی آن که می‌رفت سکه تحویل مهرماه را در قیمت ۹۰۰ هزار تومان نگه دارد، متوقف کرد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته ‌ شنبه سکه آتی همزمان با کاهش نرخ سکه در بازار آزاد، ‌ کاهش یافت به گونه‌ای که سکه تحویل مهرماه که در آخرین روز معامله خود به ۹۰۰ هزارتومان رسیده بود با رشد منفی ۲.۴ درصد ۸۷۹ هزارتومان معامله شد.

سکه تحویل مرداد نیز با ۲.۹۶ درصد کاهش قیمت، بیشترین افت را داشت و به ۷۸۰ هزارتومان رسید. سکه تحویل تیرماه نیز به ۷۳۹ هزارتومان رسید که تقریبا با سکه در بازار آزاد که ۷۲۴ هزارتومان بوده اختلاف قیمت چشمگیری نداشت.

سکه تحویل شهریور نیز افت ۲.۸۶ درصد را داشت و به قیمت ۸۴۰ هزارتومان معامله شد.