بهایطلادر حالیافزایشیاقت که قیمت اونس جهانی روند کاهشی به خود گرفته است.

بهای طلا در ایران با افزایش اندک ۲۳ تومانی نسبت به روز یک شنبه، قیمت ۸۷ هزار و ۴۰۰تومانرا به ثبت رسانده است که این افزایش قیمت با کاهش اونس جهانی و افزایش نرخ دلار همراه بوده است.

این روند افزایش در حالی رخ داده است که قیمت ربع سکه و و یک گرمی بدون تغییر نسبت به روز یک شنبه ارزش گذاری شده است.

نوع سکه قیمت سه شنبه(تومان) تفاوت قیمت نسبت به روز یک شنبه
سکه تمام طرح جدید ۸۵۳ هزار ۱۰۰۰تومان افزایش
سکه تمام طرح قدیم ۸۵۳ هزار ۱۰۰۰ تومان افزایش
نیم سکه ۴۳۵ هزار ۱۰۰۰ تومان افزایش
ربع سکه ۲۶۳ هزار بدون تغییر
یک گرمی ۱۶۸ هزار بدون تغییر
هرگرم طلای ۱۸عیار ۸۷ هزار و ۴۰۰ ۲۳ تومان افزایش
هر مثقال طلا ۳۷۸ هزار و ۶۰۰ ۱۰۰ تومان افزایش
اونس جهانی ۱۲۰۰ دلار ۴ دلار و ۵۰ سنت کاهش
نوع ارز
دلار آمریکا ۲۹۵۵ ۱۳ تومان افزایش
یورو ۴۰۴۵ ۱۰ تومان افزایش