نوسانات بازار طلا در هفته گذشته در مجموع منجر به کاهش قیمت طلا شد. تحلیلگران این کاهش قیمت را به دلیل توافق بودجه ای موقت آمریکا و انتظار کاهش زودرس سیاست های پولی انبساطی این کشور می دانند. معامله گران با افزایش روند بهبود اقتصاد جهان، به خروج سرمایه از طلا و سرمایه گذاری در دارایی های ریسک دارتر همچون سهام متمایل شده اند.
ابن روند در بازار جهانی متوسط قیمت هر اونس طلا را از حدود ۱۲۴۲ دلار به ۱۲۳۷ دلار در ابتدای هفته جاری کاهش داد، این کاهش در حالی است که در روزهای دو شنبه و سه شنبه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به حدود ۱۲۶۲ تا ۱۲۶۴ دلار رسید.
این وضعیت در بازار ایران نیز بازتاب پیدا کرده است و با توجه به ثبات نسبی نرخ دلار در بازار ایران قیمت هر سکه بهار آزادی در حدود در روز های دو شنبه و سه شنبه هفته گذشته تا ۸۸۰ هزرار تومان افزایش پیدا کرد ولی با افت قیمت جهانی به ۸۶۰ هزار تومان کاهش یافت و با افزایش قیمت جهانی به حدود ۱۲۴۰ دلار در ابتدای هفته جاری دوباره قیمت هر سکه بهار آزادی به حدود ۸۷۰ تا ۸۷۷ هزار تومان رسیده است.
دوره زمانی که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه داشته است تنها با سیاستهای پولی این بانک در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم قابل مقایسه است و این موج مکزیکی در بازار طلا ضمن تاثیر پذیری از سیاستهای بانک مرکزی آمریکا و عدم افزایش نرخ بهره توسط این نهاد که برای اجرای سیاستهای انبساطی و افزایش رشد اقتصادی امریکا در پیش گرفته شده پاسخی به افزایش جذابیت بازار نقره نیز بوده است.
در هفته های گذشته به رغم ثبات نسبی قیمت طلا در بازار جهانی قیمت نقره به شدت افزایش پیدا کرده است و این مسئله باعثایجاد جذابیت این بازار برای صاحبان نقدینگی و افزایش عرضه طلا در بازار جهانی نیز شده است.
روندی که در حال حاضر بر بازار جهانی طلا حاکم شده است یک روند نزولی بوده است، قیمت هر اونس طلا در سال جاری شمسی از فروردین ماه قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی از ۱۵۲۹ دلار به ۱۲۴۱ دلار در آذرماه نزول کرده است و در بازار داخلی نیز قیمت هر سکه بهار آزادی از ۱.۳۷ میلیون تومان در فروردین ماه به ۸۶۶ هزار تومان در آذرماه رسیده است. این روند نزولی البته از ابتدای سال پیش بینی شده بود و به نظر می رسد با توجه به افزایش نرخ رشد اقتصاد جهانی این روند همچنان ادامه پیدا کند هرچند موج های مکزیکی در کوتاه مدت بازار اجتناب ناپذیر خواهد بود.