شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات امروز و به مدد ادامه رشد قیمت شرکت های پتروشیمی و صنایع ملی مس ایران با ۱۳۰۹واحد افزایش به ۸۷هزارواحد رسید.
شاخص کل بورس تهران که معاملات امسال را از ۳۸ هزار و ۴۰ واحد آغاز کرده بود، تاکنون بازدهی متوسط۱۲۸.۷ درصدی را نصیب سرمایه گذاران کرده است.

بدین ترتیب ارزش جاری بازار سهام به حدود ۴۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.