ابراهیم علیزاده:طبق لایحه بودجه سال ۹۳ که روز گذشته رئیس جمهوری در اختیار مجلس قرار داد، در مجموع برای سازمان هدفمندسازی یارانهها ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
با احتساب این رقم که به عنوان درآمد و هزینه سازمان هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته اند می توان گفت که در صورت تصویب این لایحه در مجلس سال آینده ماهانه سه هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهد شد.
در واقع این رقم می تواند جوابگوی پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ۷۱ میلیون و ۶۲ هزار ایرانی باشد. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار ایران تا امروز میزان جمعیت ایران به ۷۷ میلیون و ۴۸ هزار نفر رسیده است.
با این حساب در مجموع سازمان هدفمندی پولی برای پرداخت یارانه به بیش از پنج میلیون و ۹۸۶ هزار نفر را ندارد. به عبارتی در صورت تصویب پیشنهاد دولت در مجلس در سال آینده حدود شش میلیون نفر ایرانی یارانه ای دریافت نخواهند کرد.
این در حالی است که تاکنون یک بار از سوی دولت قبل میزان کسانی که یارانه ای دریافت نمی کنند، اعلام شده بود. در مهر ماه سال ۱۳۹۰ وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی گفته بود: در مجموع هم اکنون حدود چهار میلیون نفر هستند که یا صلاح ندیدند یا خود را مستغنی از دریافت یارانه دیده اند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردند که ما هم از آنها تشکر می کنیم.
حال به نظر می رسد تغییراتی در لیست یارانه بگیرهای کشور رخ داده است. البته به نظر می رسد این تغییر برای سال آینده است. چرا که سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده بود دولت ماهانه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت می کند که این رقم نشان می داد ماهانه بیش از ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می کنند.
حال دولت در بودجه ای که به مجلس داده منابع پرداخت یارانه را برای ۷۱ میلیون نفر در نظر گرفته است. اما معلوم نیست که می خواهد منابع برای پنج میلیون نفر دیگر را از محلی دیگر تامین کند یا اینکه تعداد یارانه بگیران نقدی را کاهش دهد.
با وجود این، رئیس جمهوری در هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس اعلام کرده که شیوه پرداخت یارانه های نقدی فعلی تغییر نخواهد کرد.
حسن روحانی با تأکید بر اینکه شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نشده، خود به خود ادامه می یابد، تصریح کرد: اما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش قیمت ها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
اما در عین حال رئیس جمهوری از اعمال تغییراتی در آینده نیز سخن گفته و بیان کرده است: شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن پیدا نشده، خود به خود ادامه می یابد اما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش قیمت ها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.
با این سخنان به نظر می رسد دولت به دنبال اصلاحاتی جدی در مراحل بعدی هدفمندی یارانه ها است.