به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، هفته گذشته قیمت خودروهای داخلی کاهش قیمت میانگین ۵۰۰ هزار تومانی را تجربه کرده بود با این حال در هفته اخیر نیز قیمت این محصولات به طور میانگین ۵۰۰ هزار تومان دیگر کاهش یافته است. در این شرایط قیمت پراید ۱۳۱ با دو کیسه هوا از ۱۹ میلیون تومان در حدود دو هفته پیش به ۱۸ میلیون تومان کاهش یافته است. قیمت تندر ۹۰ مدل E۲ پارس خودرو نیز از نرخ ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

قیمت پژو ۴۰۵ نیز از ۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز از ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت رانای فول نیز از ۳۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۳۱ میلیون تومان کاهش یافته است. قیمت پژو ۲۰۶ مدل V۸ نیز از ۳۹ میلیون تومان به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سمند EF۷ نیز از ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.