ملت ایران:دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: رئیس جمهور برای پرداخت یارانه ها به صد در صد جامعه خواستار مطالعات بیشتری شدند برای آنکه ممکن است اقشاری را که باید به آنها کمک شود، به عنوان اقشار هدف مورد توجه قرار دهند.

اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به جزئیات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: در بودجه سال ۹۳ حرفی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به میان نیامده است چرا که این مرحله خود برنامه مستقلی است که باید مورد بحثوبررسی قرار بگیرد که امیدواریم بتوانیم برنامه جامعی را برای آن پیاده سازی کنیم.

وی ادامه داد: نظر رئیس جمهور کاملا با آنچه که هم اکنون اجرا می شود متفاوت است.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور برای پرداخت یارانه ها به صد در صد جامعه خواستار مطالعات بیشتری شدند برای آنکه ممکن است اقشاری را که باید به آنها کمک شود، به عنوان اقشار هدف مورد توجه قرار دهند.

ترکان اظهار داشت: براساس قانون باید به حمایت های تامین اجتماعی و نظام درمانی هم پرداخته شود چرا که هم اکنون بار نظام درمانی بر عهده خانواده ها سنگینی می کند و بسیاری از آنها را تحت فشار قرار داده است.

دبیر شورای هماهنگی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی گفت: در صورتیکه بتوان بخش مهمی از جامعه را از نظر نظام سلامت مورد حمایت قرار داده و پرداخت نقدی را متوقف کنیم می توان به نظام تامین اجتماعی و نظام سلامت که مورد توجه وزیر بهداشت نیز است، کمک شایانی کرد.

وی اضافه کرد: به عقیده من در فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید موارد فوق عملیاتی شود.

وی در ادامه به انتقادات وارده مبنی بر چند شغله بودن خود اشاره کرد و افزود: ماموریت ۲ ماهه ای را رئیس جمهور به بنده برای بررسی سازمان فضایی، شورای عالی ایرانیان، دبیر خانه جنبش عدم تعهد و معاونت امور بین الملل به بنده دادند که ۲ ماه گذشته گزارشی را تقدیم معاونت بین الملل رئیس جمهور کردم که آن را پس از مطالعه تصیح نمودند.

ترکان اظهار داشت: هم اکنون جنبش عدم تعهد به وزارت خارجه منتقل شده و شورای عالی ایرانیان و سازمان فضایی به نوعی در نهاد ریاست جمهوری باقی مانده که با انتصاب محمد شریعتمداری به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور مسولیت آنها به ایشان سپرده می شود.