این افزایش قیمت نسبت به ساعت مشابه در روز گذشته در حالی رخ داده است که قیمت های اولیه امروز چهارشنبه بیش از اینها بوده و می توان گفت قیمت طلا و سکه نسبت به ساعات اولیه روز کاهش داشته است.

تنها کاهش قیمت سکه نسبت به روز گذشته مربوط به ربع سکه با هزار تومان اختلاف قیمت است.

از سوی دیگر بیشترین افزایش قیمت مربوط به سکه تمام طرح قدیم با ۶۰۰۰ تومان است که باعثیکسانی قیمت سکه تمام طرح جدید و قدیم شده است.

نوع سکه قیمت چهار شنبه(تومان) تفاوت قیمت نسبت روز گذشته
سکه تمام طرح جدید ۹۱۵هزار ۰.۵ درصد افزایش
سکه تمام طرح قدیم ۹۱۵ هزار ۰.۶۵ درصد افزایش
نیم سکه ۴۶۵ هزار ۰.۸۶درصد افزایش
ربع سکه ۲۷۳هزار ۰.۳۶ درصد کاهش
یک گرمی ۱۸۴ هزار ۰.۵۴ درصد افزایش
هرگرم طلای ۱۸عیار ۹۳ هزار و ۸۱۸ ۰.۷۶درصد افزایش
هر مثقال طلا ۴۰۶ هزار و ۴۰۰ ۰.۷۶ درصد افزایش
اونس جهانی ۱۲۷۲ دلار و ۳۰ سنت ۰.۲۸درصد کاهش
دلار آمریکا ۳۰۱۰ ۰.۵۰درصد افزایش
یورو ۴۰۸۰ ۰.۸۶درصد افزایش