نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد حذف تمام تبصره های الحاقی برای اصلاحیه بودجه سال ۹۲ موافقت کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس پیشنهاد حذف تمام تبصره های الحاقی اصلاحیه بودجه سال ۹۲ را در جلسه علنی صبح امروز بهارستان نشینان ارائه کردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان " از نماینده ها می خواهم که پیشنهادات الحاقی را برای سال ۹۳ بگذاریم "، گفت: اصلاحیه بودجه باید با حداقل زمان انجام شود اما تبصره های الحاقی وارد پیشنهادات جزئی شده است که زمان زیادی را از مجلس می گیرد. اگر موافق هستید که از آنها گذر کنیم و برای سال ۹۳ منتقل کنیم اما اگر اصرار دارید که بررسی شوند پس باید از وقت جلسه بگذاریم.
وی خاطرنشان کرد: ما که نمی خواهیم تمام مشکلات دنیای اسلام را رفع کنیم. دولت نیز به تبصره های الحاقی مایل نیست و با این تبصره ها اصلاحیه بودجه " چاق و چله " می شود که باید وقت زیادی برای آن بگذاریم و با توجه به اینکه دولت موظف است که تا ۱۵ آذرماه بودجه سال آینده را تقدیم کند، پس تبصره های الحاقی را به سال ۹۳ موکول کنیم.
نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز درباره پیشنهاد خود گفت: دولت در اصلاحیه بودجه ۱۱ تبصره آورد که کمیسیون برنامه و بودجه ۲ تبصره را حذف کرد و در حالی که قرار بود حداکثر ۳ درصد لایحه دولت را تغییر دهیم کمیسیون ۵ تبصره الحاقی اضافه کرده که در صورت تصویب تغییرات زیاد شده و به ۶۲ درصد می رسد لذا با این اوصاف تهدید و شرایط خاص کشور مجلس یعنی عصاره ملت باید به رئیس جمهور که منتخب ملت است کمک کند.
وی در خصوص پرداخت یارانه ها نیز گفت: در سرشماری اعلام شد که ۷۵ میلیون جمعیت داریم و ۵ میلیون نفر برای دریافت یارانه ها ثبت نام نکردند اما در حال حاضر دولت ۷۷ میلیون نفر یارانه می دهد پس اجازه دهیم خود دولت ۷ میلیون اضافه را قطع کند و از نمایندگان می خواهم با این پیشنهاد موافقت کنند.
محمدحسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: قوانینی که در مجلس تصویب می شود ممکن است اشکالاتی داشته باشد و در قانون بودجه که مجموع سیاست های مالی کشور بررسی می شود در اصلاحیه فرصتی ایجاد شد که مصوبه های خود را بررسی کنیم.
وی تصریح کرد: تبصره های الحاقی حجم بودجه را زیاد نمی کند و فقط ابهامات را رفع می کند و اگر تمام تبصره های الحاقی را حذف کنیم حتی حذف ۳۰ درصد مردم از دریافت یارانه که دولت و مجلس در آن نظر دارند نیز حذف خواهد شد.
عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد لاریجانی و قاضی پور را خوب توصیف کرد و گفت: فرصت زیادی تا زمان بررسی بودجه سال ۹۳ نداریم و با این تبصره های الحاقی فقط وقت مجلس گرفته می شود و با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه ها قانون کاملی است از همکاران می خواهم که به حذف تمام تبصره های الحاقی رأی دهند.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز به عنوان نماینده دولت پشت تریبون اظهار داشت: با توجه به عملکرد پنج دوازدهم و شش دوازدهم که نشان دهنده عدم تحقق بودجه کشور بود، برای ایجاد انضباط مالی اصلاحیه بودجه را تقدیم مجلس کردیم و در آن ۲ نکته مورد توجه بود که در مورد مکانیزم تخصیص بود که در مورد مسائل عمرانی نظر دولت اصلاح نشد و مورد دیگر بحث۶ درصد صندوق توسعه ملی بود که مجلس تشخیص داد این منبع در اختیار دولت قرار نگیرد.
وی با بیان " ماه آینده لایحه بودجه سال ۹۳ را تقدیم مجلس خواهیم کرد "، گفت: پیشنهاداتی که نماینده ها و کمیسیون ها به عنوان تبصره الحاقی دارند، تسلیم بنده کنند تا در لایحه بودجه سال ۹۳ تا جایی که امکان داشته باشد به آنها رسیدگی و لحاظ کنیم و به ما نیز اجازه بدهید که برویم و به لایحه بودجه سال آینده برسیم و دولت با پیشنهاد ارائه شده موافق است.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه با حذف تمام تبصره های الحاقی حقوق بخشی از نماینده ها و کمیسیون ها محروم می شود، گفت: حذف یک جای کلیه تبصره های الحاقی خلاف آیین نامه است و ما باید به صورت تک تک بررسی کنیم، که علی لاریجانی رئیس جلسه در پاسخ به کاتب گفت: خلاف آیین نامه بودن حذف تمام تبصره های الحاقی برای شما محرز است اما برای هیئت رئیسه این طور نیست.
پس از اظهارات لاریجانی این پیشنهاد به رأی گذاشته شد که از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر این پیشنهاد با ۱۲۵ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع رأی آورد و تمام تبصره های الحاقی در اصلاحیه بودجه سال ۹۲ کل کشور حذف شد.