ملت ایران: فریبرز واحدی در گفت وگو با تسنیم، افزود: خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته مراحل قانونی پیش نویس قرارداد عرصه و عیان مسکن ویژه طی شد و به تأیید نهایی سازمان ملی زمین و مسکن رسید.

وی تصریح کرد: با توجه به وعده قبلی، قراردادهای عرصه و اعیان واحدهای مسکن ویژه به طور همزمان آماده شد و در اختیار ثبت نام کنندگان فاز اول مسکن ویژه قرار خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با یادآوری این که قرارداد عرصه ۵ ماه زودتر موعد مقرر آماده شده است، بیان کرد: بر اساس شیوه نامه ثبت نام مسکن ویژه تهرانسر پس از واریز قسط پنجم یعنی در اسفند ماه سال جاری باید قرارداد عرصه برای امضا و واگذاری به متقاضیان آماده می شد، اما با پیگیری ها مستمر این برنامه ۵ ماه زودتر از موعد مقرر عملیاتی شد.

واحدی خاطرنشان کرد: ثبت نام کنندگان تهرانسر می توانند از ۱۱ آبان(شنبه هفته آینده) برای امضای قرارداد به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران واقع درخیابان استاد نجات اللهی شمالی، جنب بیمارستان جامع زنان دفتر مدیریت مسکن و ساختمان مراجعه کنند.

وی همچنین درباره زمان تحویل واحدهای مسکن ویژه تهرانسر گفت: پس از پرداخت تمامی اقساط توسط ثبت نام کنندگان واحدهای مسکن ویژه ظرف ۱۵ ماه تحویل پیش خریداران می شود.

به گفته واحدی، قیمت اعیان در این قرارداد بر اساس میانگین مساحت ۱۰۵ متر زیربنای مفید به ازای هر مترمربع یک میلیون و ۲۹۱ هزار تومان تعیین شده است.

تصویر پیش نویس قرارداد مسکن ویژه به شرح زیر است: