وی با بیان اینکه این شیوع این اخبار در جهت تخریب من است، خاطر نشان کرد: من همچنان در سمت رییس هیئت مدیره بانک تجارت مشغول هستم.

داوری در خصوص بانک توسعه تعاون نیز گفت: طبق اخباری که به من رسیده است، قرار است آقای دکترسهمانی اصل، عضو غیر موظف هیئت مدیره بانک مسکن، مدیرعامل جدید بانک توسعه تعاون بشوند که هنوز حکم ایشان صادر نشده است.

مجیدرضا داوری از سال ۱۳۹۱ تاکنون رییس هیئت مدیره این بانک تجارت بوده است. همچنین وی از اواسط سال ۱۳۸۶ تا اوایل ۱۳۹۱ نیز در سمت مدیرعامل و رییس هیئت مدیره بانک تجارت مشغول به فعالیت بوده است.