خودرو

مدل

قیمت(تومان)

پراید ۱۳۲

SX

۱۶.۷۰۰. ۰۰۰

پراید ۱۱۱

SX

۱۶.۸۰۰. ۰۰۰

ام وی ام

چهار سیلندر

۱۹.۳۰۰. ۰۰۰

ام وی ام

سه سیلندر

۱۸.۲۰۰. ۰۰۰

تیبا

SX

۲۰.۳۰۰. ۰۰۰

سمند

LX

۲۶.۰۰۰. ۰۰۰

پژو ۴۰۵

یورو ۴ -GLX

۲۶.۳۰۰. ۰۰۰

تندر ۹۰

۳۰.۶۰۰. ۰۰۰

وانت بار

دوگانه سوز

۱۲.۶۰۰. ۰۰۰