به گزارش ملت ایران عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با اقتصاد پرس درباره مهم ترین چالش اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر مسئله اساسی اقتصاد ایران پدیده بحران ملی بهره­وری است که در این زمینه دولت از یک جایگاه خاص، استثنایی و منحصر به فردی برخوردار است.

فرشاد مومنی با بیان اینکه بخشی از این بحران، ناشی از ضعف­های بنیادی دولت در جهت قاعده­گذاری اقتصادی است، خاطر نشان کرد: دولت با قاعده­گذاری غلط اقتصادی به جای آنکه سبب بهبود رفاه مردم شود، عملا ضدعامه مردم، بخش­های مولد و در راستای منافع کوته­نگرانه مالی دولت و دلالان و واسطه­ها بوده است؛ به گونه ای که میتوان اذعان کرد دولت در سالهای اخیر مردم را دلال کرد!

مومنی در ادامه گفتگوی خود با اشاره به این موضوع که در ۸ سال گذشته شاهد چنین قاعده ­گذاری اشتباه دولت بودیم، گفت: اقتصاد کشور نیاز به یک بازآرایی در قاعده­ گذاری­ها دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، علل دیگر بروز پدیده بحران ملی بهره­ وری را ضعف توان اجرایی دولت دانست و گفت: کافی است فردی با کمترین سطح آگاهی در این زمینه وضعیت اجرایی دولت را مشاهده کند و ببیند دولت با ملت و مردم چه کرده است.

مومنی در ادامه بیان کرد: ماجرا این است که قاعده ­گذاری اشتباه دولت سبب شده است تا خود دستگاه دولت دچار فساد و کارایی اندک در اجرا شود که شما ترکیب این دو را در ماجرای طرح­های عمرانی و سازوکارهای فراقانونی و غیرشفاف مهرماندگار مشاهده می­کنید.

وی تصریح کرد: تصور من این است که مهمترین کارکرد بهره وری، افزایش توان رقابت اقتصاد ملی، سطح رفاه عمومی و پایدارسازی نظام حیات جمعی مردم است که از ان زاویه بهره­وری معادل توسعه است.

مومنی در پایان با بیان اینکه بایستی طول و عرض این مسئله را از این زاویه به طور بایسته بررسی و نقاط ضعف را برطرف کنیم.