به گزارش ملت ایرانبانک مرکزی امروز(یکشنبه ۱۴ مهرماه) قیمت انواع ارز رسمی را در معاملات مرکز مبادلات ارزی کشور نسبت به روز گذشته بدون تغییر تعیین و در این مرکز عرضه کرد.