ملت ایران: براساس اعلام این شرکت، تحویل خودرو یاریس در این طرح ۴۵ روزه بوده و قیمت قطعی فروش آن ۸۹.۹۰۰. ۰۰۰ تومان است که با پیش پرداخت ۷۰.۰۰۰. ۰۰۰ تومانی قابل خرید است.

طرح بسته مشارکتی این خرید با سود مشارکت ۲۶ درصد و سود انصراف ۲۴ درصدی و ودیعه ۵۰ میلیون تومانی با تحویل ۹۰ روزه قابل انجام است.

علاقمندان می تواننند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۷۳۴۵۶۷-۰۲۱ تماس بگیرند.