رییس کل بانک مرکزی با اشاره به راه اندازی پرتال ارزی این بانک، عنوان کرد که هر وارداتی جدای از گمرک، در بانک مرکزی نیز ثبت و رصد می شود.

محمود بهمنی در گفت وگو با ایسنا، در این مورد توضیح داد: امروز سیستم های POS ما کاملا به هم لینک شده و سیستم های پرتال ارزی ما راه افتاده است. یعنی اگر امروز کسی کالا وارد کند بلافاصله در بانک ثبت و در بانک مرکزی رصد می شود و علاوه بر این، در گمرک هم ثبت خواهد شد.

وی تصریح کرد: با این اقدام به راحتی می توانیم این ها را کنترل کنیم که آن اتفاقاتی که تصورش هست اینجا رخ ندهد و ما خیالمان راحت باشد.