علی پاکزاد:قیمت دلار طی سه هفته گذشته سیر نزولی داشته است، قیمت دلار در نقطه اوج این کاهش قیمت شنبه ۳۰ شهریور به ۲۹۸۰ تومان کاهش قیمت پیدا کرد و طی روزهای یک شنبه و دوشنبه در حدود ۲۹۲۰ تومان ثابت باقی مانده است.
این نوع افت قیمت ها در بازار طی سالهای اخیر با توجه به فضای ملتهب بازار ارز تنها با دخالت مستقیم بانک مرکزی و یا فضاسازی فعالین بزرگ ارز امکان پذیر بوده است ولی به نظر می رسد برای نخستین بار طی حدود دو سال اخیر بدون دخالت عوامل بازار ساز و تنها تحت تاثیر بهبود فضای روانی شاهد افت قیمت هستیم.
به گفته صرافی های معتبر افت قیمت دلار در یکی دو هفته اخیر ناشی از کاهش تقاضا بوده است که خود این افراد در تعبیر وضعیت عنوان می کنند دیگر کسی دلار پس انداز نمی کند.
البته با توجه به فضای از انتظار نسبت به نتایج مذاکرات نیویورک نیز ناشی می شود، در حال حاضر متقاضیان بازار با توجه به اینکه انتظار دارند با مشخص شدن فضای این مذاکرات قیمت دلار افت بیشتری کند، خرید ارز را به بعد موکول می کنند و این باعثکاهش قیمت در بازار شده است. به عبارت ساده تر هم تقاضای واقعی و هم تقاضای سفته بازی تحت تاثیر نگاه مثبت مدیران جدید بازار پولی قرار گرفته اند.