نام محصول

نرخ مصوب هر کیلو)ریال)

انار پیش رس

۱۶۵۰۰

آناناس

۷۱۰۰۰

انبه

۵۹۰۰۰

انجیر سیاه

۲۳۰۰۰

انجیر زرد

۳۱۰۰۰

انگور بی دانه قرمز

۲۹۰۰۰

انگور بی دانه سفید

۲۵۰۰۰

انگور عسگری

۱۸۵۰۰

انگور کندری

۲۶۰۰۰

انگور مهری و سمرقندی و شاهرودی

۱۹۰۰۰

انگور(سایر انواع)

۱۷۰۰۰

آلبالو

۳۹۵۰۰

آلو - انواع

۲۸۰۰۰

پسته تازه

۱۲۰۰۰۰

خربزه(انواع)

۹۲۰۰

خیار گلخانه ای(آویز / هوایی) ممتاز

۱۷۰۰۰

ذغال اخته

۴۹۰۰۰

سیب گلاب

۲۳۵۰۰

سیب دورنگ تابستانه

۲۵۰۰۰

سیب گالا

۲۵۰۰۰

سیب - سایر انواع

۲۰۰۰۰

شبرنگ

۳۰۰۰۰

شلیل - انواع

۲۸۰۰۰

طالبی تو سبز

۹۹۰۰

گردو با پوست

۳۵۰۰۰

گلابی شاه میوه و بیروتی

۳۶۰۰۰

گلابی - سایر انواع

۳۳۰۰۰

لیمو ترش مینایی

۳۴۰۰۰

لیمو ترش سنگی

۱۹۰۰۰

لیمو شیرین

۱۷۰۰۰

موز خوشه ای

۳۲۵۰۰

نارنگی

۱۴۵۰۰

هلو انجیری

۳۷۰۰۰

هلو آلبرتا و زعفرانی

۲۵۰۰۰

هلو هسته جدا

۲۷۰۰۰

هلو - سایر انواع

۲۲۰۰۰

هندوانه - انواع

۷۸۰۰