نام

قیمت(تومان)

IBM Lenovo Essential G۵۸۵ - A

۱,۰۲۰, ۰۰۰

HP ۱۰۰۰-۱b۰۵AU

۱,۰۲۰, ۰۰۰

IBM Lenovo Essential B۵۹۰ - A

۱,۰۳۰, ۰۰۰

Dell Inspiron ۳۴۲۱ - A

۱,۰۴۰, ۰۰۰

HP Compaq Presario CQ۵۸-۱۰۰SX

۱,۰۵۰, ۰۰۰

Acer Aspire E۱-۵۳۱G - B۹۶۰۴G۷۵MnKs

۱,۰۶۰, ۰۰۰

Dell Inspiron ۳۵۲۱ - C

۱,۰۷۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook AH - ۵۱۲ - A

۱,۰۷۰, ۰۰۰

Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰A

۱,۰۸۰, ۰۰۰

IBM Lenovo Essential B۴۹۰ - A

۱,۰۹۰, ۰۰۰

IBM Lenovo Essential B۵۷۵e - A

۱,۱۰۰, ۰۰۰

Acer Aspire E۱

۱,۱۲۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۰ - A

۱,۱۵۰, ۰۰۰

Dell Inspiron ۳۵۲۱ - A

۱,۱۶۰, ۰۰۰

Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰۸AE

۱,۱۶۰, ۰۰۰

Samsung NP۳۰۰E۵V - A۰AAE

۱,۱۷۰, ۰۰۰

Asus X۴۰۱U

۱,۲۲۰, ۰۰۰

Samsung NP۳۰۰E۵X - A۰۸

۱,۲۴۸, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۱ - A

۱,۲۵۰, ۰۰۰

IBM Lenovo Essential G۵۶۰ - A

۱,۲۷۰, ۰۰۰

Asus X۴۴H - A

۱,۲۹۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook SH - ۵۳۱ - D

۱,۲۹۹, ۰۰۰

IBM Lenovo Essential G۴۷۵ - A

۱,۳۰۰, ۰۰۰

IBM Lenovo Essential B۵۷۰ - A

۱,۳۴۰, ۰۰۰

HP ۶۳۰ - A

۱,۳۶۰, ۰۰۰

Asus X۵۴C - A

۱,۳۷۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - A

۱,۳۷۵, ۰۰۰

Asus X۵۴HR - A

۱,۳۸۰, ۰۰۰

HP ۶۵۰ - A

۱,۴۰۰, ۰۰۰

Dell Inspiron N۵۰۵۰ - A

۱,۴۱۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook SH - ۵۳۱ - E

۱,۴۴۹, ۰۰۰

HP ۱۰۰۰-۱۲۰۵TX

۱,۴۹۰, ۰۰۰

ASUS X۵۵VD

۱,۵۲۰, ۰۰۰

Asus VivoBook S۴۰۰CA

۱,۵۳۰, ۰۰۰

ASUS X۴۵۰CC – A

۱,۵۵۰, ۰۰۰

Dell Inspiron ۴۰۵۰ - A

۱,۵۵۰, ۰۰۰

Acer Aspire E۱-۵۷۱G - ۵۲۴۵۴G۵۰Mnks

۱,۵۶۰, ۰۰۰

Asus X۴۰۱A

۱,۵۷۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - E

۱,۵۹۹, ۰۰۰

IBM Lenovo Essential G۵۸۰ - A

۱,۵۹۹, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - C

۱,۵۹۹, ۰۰۰

ASUS X۵۵۰ - A

۱,۶۴۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook S۷۶۱ - A

۱,۶۴۹, ۰۰۰

HP ۱۰۰۰-۱۱۱۵TX

۱,۶۵۰, ۰۰۰

Asus K۵۶CM

۱,۶۶۰, ۰۰۰

Dell Inspiron ۵۱۱۰ - A

۱,۶۶۰, ۰۰۰

Acer Aspire V۳-۵۷۱ - ۳۲۳۵۴G۵۰Makk

۱,۶۷۰, ۰۰۰

Samsung NP۳۰۰E۵X - T۰۲AE

۱,۶۸۰, ۰۰۰

Asus X۵۰۱A

۱,۶۹۰, ۰۰۰

IBM Lenovo ideapad V۵۸۰

۱,۶۹۰, ۰۰۰

Samsung NP۳۰۰E۵X - S۰۱

۱,۶۹۵, ۰۰۰

Asus X۴۴HR

۱,۷۰۰, ۰۰۰

HP Pavilion G۶-۱۳۳۵se

۱,۷۰۰, ۰۰۰

Acer TravelMate P۲۴۳ - M - B۸۱۲

۱,۷۰۰, ۰۰۰

Asus VivoBook S۲۰۰E

۱,۷۰۰, ۰۰۰

Dell Inspiron N۵۵۲۰ - A

۱,۷۴۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook UH۵۵۲ - A

۱,۷۶۰, ۰۰۰

Acer Aspire V۵-۵۷۱G - ۵۳۳۱۴G۵۰MAKK

۱,۷۸۰, ۰۰۰

Dell Inspiron ۵۵۲۱ - A

۱,۸۲۰, ۰۰۰

HP Pavilion G۶-۲۲۹۷se

۱,۸۵۰, ۰۰۰

HP Pavilion DM۱-۴۱۰۰SE

۱,۸۶۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - N

۱,۸۷۹, ۰۰۰

HP Pavilion G۶-۲۱۶۲se

۱,۹۰۰, ۰۰۰

Acer Aspire V۵-۴۷۱G - ۳۳۲۱۴G۵۰MABB

۱,۹۱۰, ۰۰۰

Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۴

۱,۹۴۰, ۰۰۰

Samsung ۳۰۰V۵A - S۰۴

۱,۹۶۰, ۰۰۰

IBM Lenovo ThinkPad E۵۳۰ - A

۱,۹۶۰, ۰۰۰

HP ProBook ۴۵۴۰s - A

۱,۹۷۵, ۰۰۰

ASUS VivoBook S۳۰۰CA – A

۱,۹۹۰, ۰۰۰

IBM Lenovo ThinkPad E۵۲۰ - A

۲,۰۳۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook UH۵۵۲ - B

۲,۰۷۹, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook AH - ۵۳۲ - M

۲,۱۲۹, ۰۰۰

IBM Lenovo ideapad Z۵۰۰ - A

۲,۱۴۰, ۰۰۰

Lenovo Ideapad S۴۰۰ - B

۲,۱۷۰, ۰۰۰

HP ProBook ۴۵۳۰s - J

۲,۲۳۰, ۰۰۰

HP Pavilion G۴-۲۰۰۲TX

۲,۲۵۰, ۰۰۰

Asus K۵۵VD

۲,۲۵۰, ۰۰۰

Sony Vaio E۱۵۱۱HFX

۲,۲۶۰, ۰۰۰

ASUS X۵۵۰ - C

۲,۲۶۰, ۰۰۰

Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳

۲,۲۸۰, ۰۰۰

ASUS X۴۵۰CC – G

۲,۳۰۰, ۰۰۰

Asus K۴۵VD - A

۲,۳۳۰, ۰۰۰

Sony Vaio E۱۴۱۱MFX

۲,۵۰۰, ۰۰۰

Samsung NP۳۵۰V۵X - S۰۳AE

۲,۵۵۰, ۰۰۰

Sony Vaio E۱۵۱۱RFX

۲,۶۰۰, ۰۰۰

Sony Vaio E۱۵۱۱KFX

۲,۶۰۰, ۰۰۰

Fujitsu LifeBook LH - ۵۳۲ - A

۲,۶۰۰, ۰۰۰

Dell Inspiron N۷۵۲۰

۲,۷۶۰, ۰۰۰

Asus VivoBook S۵۵۰CM

۲,۹۰۰, ۰۰۰

Samsung ۵۳۰U۴B - S۰۱

۲,۹۱۰, ۰۰۰

Sony Vaio E۱۵۱۱۲FX

۳,۰۹۰, ۰۰۰

Dell XPS L۵۰۲ - A

۳,۱۵۰, ۰۰۰

Asus N۴۶VM

۳,۱۵۰, ۰۰۰

Apple MacBook Air MD۲۲۳

۳,۴۵۰, ۰۰۰

Lenovo ThinkPad T۴۳۰ – A

۳,۴۸۵, ۰۰۰

Sony Vaio F۲۳B۹E

۳,۵۵۰, ۰۰۰

HP Pavilion DV۶-۷۲۵۰

۳,۶۰۰, ۰۰۰

Apple MacBook Pro MD۱۰۱

۳,۶۲۰, ۰۰۰

Asus G۵۳SX

۳,۸۰۰, ۰۰۰

Apple MacBook Air MD۲۲۴

۳,۸۹۰, ۰۰۰

Sony Vaio E۱۴۱۱۲FX

۴,۶۵۰, ۰۰۰

Apple MacBook Pro MD۱۰۲

۴,۷۲۰, ۰۰۰

Samsung ۹۰۰X۳C - A۰۲

۴,۹۱۰, ۰۰۰

Apple MacBook Air MD۲۳۲

۵,۰۵۰, ۰۰۰

Samsung ۹۰۰X۴C - A۰۱

۵,۰۶۰, ۰۰۰

Apple MacBook Pro MD۱۰۳

۵,۸۰۰, ۰۰۰

Apple MacBook Pro MD۳۸۶

۷,۲۰۰, ۰۰۰

Apple MacBook Pro With Retina Display – ME۶۶۵

۸,۰۳۰, ۰۰۰

Apple MacBook MD۵۴۶

۸,۹۶۰, ۰۰۰قیمت تبلت


نام

قیمت(تومان)

Innovel i۷۰۳W

۴۴۰,۰۰۰

Innovel i۷۱۰B

۴۵۹,۰۰۰

Ainol Novo۷ Crystal – ۸GB

۴۶۵,۰۰۰

Marshal ME - ۷۰۰B

۴۶۹,۰۰۰

Prestigio MultiPad ۷.۰ Prime Plus

۴۸۶,۰۰۰

Ainol Novo۷ Crystal II QuadCore – ۸GB

۴۹۵,۰۰۰

Lenovo Ideapad A۱۰۰۰ – ۱۶GB

۴۹۹,۰۰۰

Prestigio MultiPad ۷.۰ HD

۴۹۹,۰۰۰

Asus Memo Pad ME۱۷۲V – ۸GB

۵۲۸,۰۰۰

COBY KYROS MID ۷۰۶۰ Wi - Fi ۸GB

۵۳۰,۰۰۰

Ainol Novo۷ Venus – ۱۶GB

۵۴۰,۰۰۰

Asus Memo Pad ME۱۷۲V – ۱۶GB

۵۶۰,۰۰۰

GS - Pad GSP - X۸

۵۶۹,۰۰۰

Axtrom Axpad ۸P۰۱

۵۷۰,۰۰۰

Point Of View Protab ۲۵XL

۵۸۵,۰۰۰

jxd p۱۰۰۰

۵۹۰,۰۰۰

ViewSonic ViewPad ۷۰N Pro Wi - Fi ۱۶GB

۵۹۹,۰۰۰

Axtrom Axpad ۷E۰۱

۶۱۵,۰۰۰

Lenovo Ideapad A۲۱۰۷A – ۱۶GB

۶۲۰,۰۰۰

Asus Memo Pad ME۱۷۳X HD – ۱۶GB

۶۲۵,۰۰۰

Energy Sistem Tablet i۸ Dual – ۱۶GB

۶۲۹,۰۰۰

Hyundai T۷ – ۸GB

۶۳۹,۰۰۰

Asus Memo Pad HD۷ ۱۶GB

۶۴۰,۰۰۰

Acer Iconia Tab B۱ - A۷۱

۶۴۹,۰۰۰

Mercury mTab StreaQ

۶۴۹,۰۰۰

Hyundai P۷۰۰ ۳G

۶۶۹,۰۰۰

HYUNDAI Lotus TS۳ Wi - Fi + ۳G ۴GB

۶۷۹,۰۰۰

HP Slate ۷ ۲۸۰۰ Tablet – ۸GB

۶۷۹,۰۰۰

Ainol Novo ۸ Dream Wi - Fi ۱۶GB

۶۹۵,۰۰۰

Archos ۸۰ G۹ – ۸GB

۶۹۹,۰۰۰

Dimo ۹۰۰

۶۹۹,۰۰۰

Innovel I۸۰۱B

۶۹۹,۰۰۰

Huawei MediaPad ۷ Lite

۶۹۹,۰۰۰

Energy Sistem Book ۱۱۶۲

۷۰۰,۰۰۰

COBY KYROS MID ۹۷۶۰ Wi - Fi ۸GB

۷۲۰,۰۰۰

Prestigio MultiPad ۷.۰ Prime Duo

۷۳۰,۰۰۰

Ainol Novo۸ Discover Quad Core

۷۳۵,۰۰۰

Lenovo Ideapad A۳۰۰۰ – ۱۶GB

۷۴۰,۰۰۰

HP Slate ۷ ۴۶۰۱ Tablet – ۱۶GB

۷۴۹,۰۰۰

ViewSonic VB۷۳۷

۷۶۵,۰۰۰

Innovel I۹۷۲S

۷۹۹,۰۰۰

Archos ۹۷ Titanium HD

۷۹۹,۰۰۰

Prestigio MultiPad ۸.۰ Pro Duo

۸۲۴,۰۰۰

Axtrom Axpad ۹P۰۱

۸۲۹,۰۰۰

Lenovo Ideapad A۱۰۰۰ - T - ۴GB

۸۳۹,۰۰۰

Asus Fonepad – ۸GB

۸۴۹,۰۰۰

Ainol Novo ۱۰ Hero Wi - Fi ۱۶GB

۸۵۰,۰۰۰

HYUNDAI Rock X – ۱۶GB

۸۵۰,۰۰۰

MSI WindPad Enjoy ۷

۸۵۵,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ – ۸GB

۸۵۹,۰۰۰

Hyundai T۷s – ۱۶GB

۸۵۹,۰۰۰

Asus Fonepad ME۳۷۱MG New – ۸GB

۸۶۹,۰۰۰

Ainol Novo ۱۰ Hero II Wi - Fi ۱۶GB

۸۷۰,۰۰۰

Asus Google Nexus ۷ – ۳۲GB

۸۷۹,۰۰۰

Lenovo Ideapad S۶۰۰۰ – ۱۶GB

۸۸۸,۰۰۰

Prestigio MultiPad ۲ Ultra Duo ۸.۰ ۳G

۸۸۹,۰۰۰

HTC Jetstream

۹۲۰,۰۰۰

Point Of View Protab ۲ IPS

۹۲۴,۰۰۰

Archos ۱۰۱ G۹ – ۱۶GB

۹۲۵,۰۰۰

Innovel I۹۷۱W

۹۳۰,۰۰۰

Dimo ۹۰۰ Plus

۹۵۰,۰۰۰

Point Of View Onyx ۵۲۷ ۳G

۹۶۰,۰۰۰

Ainol Novo Novo۹ Spark

۹۶۵,۰۰۰

Asus Fonepad ME۳۷۱ – ۳۲GB

۹۷۹,۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۷.۰ P۳۱۰۰ – ۱۶GB

۹۹۹,۰۰۰

Prestigio MultiPad ۱۰.۱ Ultimate Duo

۱,۰۱۸, ۰۰۰

ViewSonic VB۱۰۰a Pro

۱,۰۳۰, ۰۰۰

Apple iPad mini WiFi - ۱۶GB

۱,۰۶۰, ۰۰۰

MSI WindPad Enjoy ۱۰ plus

۱,۰۶۵, ۰۰۰

Asus Google Nexus ۷ ۳G – ۳۲GB

۱,۰۸۹, ۰۰۰

ViewSonic ViewPad ۹۷a K۱

۱,۱۰۰, ۰۰۰

Hyundai Play X – ۱۶GB

۱,۱۲۵, ۰۰۰

Archos ۱۰۱ XS – ۱۶GB

۱,۱۴۹, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۳ ۷.۰ SM - T۲۱۱ – ۸GB

۱,۱۹۹, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۲ ۱۰.۱ P۵۱۰۰ – ۱۶GB

۱,۲۱۵, ۰۰۰

Prestigio MultiPad ۱۰.۱ Ultimate ۳G

۱,۲۳۹, ۰۰۰

Asus Google Nexus ۷ – ۱۶GB

۱,۲۶۰, ۰۰۰

Fujitsu Stylistic M۵۳۲

۱,۲۷۹, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM - T۳۱۱ – ۸GB

۱,۲۸۵, ۰۰۰

Sony Xperia Tablet S – ۳۲GB

۱,۲۹۹, ۰۰۰

Huawei MediaPad ۱۰ Link – ۱۶GB

۱,۲۹۹, ۰۰۰

Asus Memo Pad Smart ۱۰ – ۱۶GB

۱,۳۳۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۳ ۸.۰ SM - T۳۱۱۰ – ۱۶GB

۱,۳۳۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۸.۰ N۵۱۱۰ – ۱۶GB

۱,۳۶۵, ۰۰۰

Point Of View Protab ۳XXL ۳G IPS

۱,۳۷۰, ۰۰۰

Hyundai T۱۰ – ۱۶GB

۱,۳۷۸, ۰۰۰

Apple iPad mini WiFi - ۳۲GB

۱,۴۰۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۸ N۵۱۰۰ – ۱۶GB

۱,۴۳۵, ۰۰۰

Samsung Google Nexus ۱۰ – ۱۶GB

۱,۴۵۰, ۰۰۰

Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi – ۱۶GB

۱,۴۶۸, ۰۰۰

Apple iPad mini WiFi + ۴G – ۱۶GB

۱,۴۷۰, ۰۰۰

Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰T – ۳۲GB

۱,۴۸۰, ۰۰۰

Sony Xperia Tablet S – ۶۴GB

۱,۴۹۹, ۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ – ۱۶GB

۱,۵۸۵, ۰۰۰

Apple iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G – ۱۶GB

۱,۶۰۰, ۰۰۰

Amazon Kindle Fire HD ۸.۹ ۱۶GB

۱,۶۲۰, ۰۰۰

Asus Memo Pad FHD۱۰ Wi - Fi + ۳G ۱۶GB

۱,۶۳۰, ۰۰۰

Apple iPad mini WiFi - ۶۴GB

۱,۶۳۹, ۰۰۰

Asus VivoTab Smart ME۴۰۰C – ۶۴ GB

۱,۶۴۰, ۰۰۰

Samsung Galaxy Tab ۳ ۱۰.۱ P۵۲۰۰-۱۶GB

۱,۶۵۰, ۰۰۰

MSI WindPad ۱۱۰W ۳G

۱,۷۰۵, ۰۰۰

Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG – ۳۲GB

۱,۷۳۰, ۰۰۰

Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰T – ۳۲GB + Dock

۱,۷۶۰, ۰۰۰

Apple iPad mini WiFi + ۴G – ۳۲GB

۱,۷۷۹, ۰۰۰

Apple iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi + ۴G – ۶۴GB

۱,۹۲۰, ۰۰۰

Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G – ۱۶GB

۱,۹۳۰, ۰۰۰

Asus VivoTab Smart ME۴۰۰CL – ۶۴ GB

۱,۹۹۰, ۰۰۰

Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi – ۳۲GB

۲,۰۰۵, ۰۰۰

Asus Eee Pad Transformer TF۳۰۰TG – ۳۲GB + Dock

۲,۱۲۰, ۰۰۰

Apple iPad mini WiFi + ۴G – ۶۴GB

۲,۱۴۹, ۰۰۰

Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G – ۳۲GB

۲,۱۹۹, ۰۰۰

Sony Xperia Tablet Z – ۱۶GB

۲,۲۸۰, ۰۰۰

Sony Xperia Tablet Z LTE – ۱۶GB

۲,۲۹۹, ۰۰۰

Asus PadFone ۲ - ۳۲GB

۲,۳۸۰, ۰۰۰

Apple iPad(۳rd Gen.) Wi - Fi – ۶۴GB

۲,۴۵۰, ۰۰۰

Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi + ۴G – ۶۴GB

۲,۴۵۹, ۰۰۰

Acer Iconia W۵۱۰ – ۳۲GB

۲,۴۷۹, ۰۰۰

Samsung Galaxy Note ۱۰.۱ N۸۰۰۰ – ۶۴GB

۲,۵۰۰, ۰۰۰

Apple iPad(۴th Gen.) Wi - Fi – ۱۲۸GB

۲,۵۲۹, ۰۰۰

Acer Iconia W۵۱۰ – ۶۴GB

۲,۸۲۹, ۰۰۰

Lenovo ThinkPad ۲-۶۴GB

۲,۸۹۰, ۰۰۰

Asus PadFone Infinity - ۳۲GB

۳,۱۰۰, ۰۰۰

Microsoft Surface Pro ۶۴GB

۴,۲۴۹, ۰۰۰

Microsoft Surface Pro ۱۲۸GB