به گزارش ملت ایان به نقل از عصرصنعت، پیش از این اعلام شده بود که وجود نقص فنی در عملکرد سیستم ترمز ضد قفل(ABS) تامین شده از سوی یک شرکت بزرگ با مارک " M” منجر به بروز سوانح در برخی از سواری های تولید داخل شده است.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که این ABS ها با مارکMANDO توسط یک شرکت بزرگ داخلی از یکی از کشورهای آسیایی وارد شده و در اختیار خودروسازان قرار می گیرد.

کیفیت اینABS ها از نمونه های اصلی که به خودروسازان ارائه شده پایین تر بوده و منجر به نقص در عملکرد سیستم ترمز خودروهای تولیدی گردیده که در نتیجه آن به دنبال سوانح و تصادفات صورت گرفته، مشکلات جانی و مالی زیادی برای خریداران برخی از خودروهای داخلی ایجاد شده است.

در سوانح رخ داده در این زمینه، در گزارش های مراجع رسمی از جمله کارشناسان دادگستری و پلیس راهنمایی و رانندگی به عمل نکردن سیستم ترمز خودرو به دلیل نقص در سیستم ترمز ABS با مارکMANDO اشاره شده است.

هم اکنون در رابطه با مشکلات و سوانح ایجاد شده در خودروهای تولیدی باABS های با مارک MANDO، شکایت های مختلفی به مراجع قضایی ارائه شده و در دست رسیدگی است.